LAPORAN RAHMAN TALIB 1960 PDF

LAPORAN RAHMAN TALIB. MH. Muhd Hakim. Updated 5 May Transcript. SEKOLAH RENDAH. Sekolah Kebangsaan; Sekolah Vernakular/ Sekolah. Laporan Rahman Talib, Pada tahun , Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaanLaporan Razak dan. Beberapa syor yang telah dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib ; 5. 1. Bahasa Kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai.

Author: Najora Dunos
Country: Liberia
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 4 December 2014
Pages: 473
PDF File Size: 5.59 Mb
ePub File Size: 11.65 Mb
ISBN: 341-7-60793-379-6
Downloads: 45449
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshulkis

Selaras dengan hasrat negara untuk mencapai tahap negara perindustrian adalah penting rakyatnya diberikan pendidikan secucuk dengan keperluan-keperluan swasta bagi bidang-bidang tertentu seperti pengeluaran, pelancongan, perkhidmatan, dan sebagainya.

Objektif dasar ini dinyatakan dalam Pendahuluan kepada Akta Pelajaran,iaitu:. Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan, Sains Rumah tangga, Sains Pertanian dan Perdagangan. laporxn

Di samping strategi ini, Dasar Pendidikan Kebangsaan juga dilaksanakan dengan mengada dan memperkembangkan tenaga pengajar yang terlatih dan juga mendirikan sekolah-sekolah selaras dengan pertambahan kanak-kanak. Matlamat utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang talig dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh.

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya tallib orang. Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan.

Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. Falsafah Pendidikan Negara yang diasaskan kepada hasrat serta aspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis baru-baru ini memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

  LIMONIA ACIDISSIMA PDF

Murid naik darjah secara otomatik Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. Dasar ini seharusnya dapat menggalakkan lebih ramai rakyat yang terlibat secara aktif dalam bidang keusahawanan dan tidak bergantung semata-mata kepada kerajaan untuk mencari kerja.

Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:. Bahasa Kebangsaan Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi.

LAPORAN RAHMAN TALIB by Muhd Hakim on Prezi

Keadaan ini menyukarkan usaha menyatukan mereka. Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah:. Sistem ini mungkin secocok dengan Tanah Melayu yang terjajah tetapi apabila Tanah Melayu sudah merdeka, ia didapati tidak lagi sesuai. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Akta Pelajaran, Laporan atau Penyata Rahman Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang.

Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini, tetapi secara praktikalnya, sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan.

  GVIM DOCUMENTATION PDF

Isnin 31 December Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. Beberapa strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan yang telah ditetapkan seperti berikut:. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib.

Presentation1 laporan rahman talib

Dasar Pendidikan Kebangsaan sememangnya lapora menampung keperluan-keperluan negara buat masa ini dan masa depan. Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: Tingkatan Empat Tingkatan Lima.

Diambil daripada ” https: Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dalam Laporan Rahman Talib ialah: Presentation1 laporan rahman talib Download Report.

Lihat Terma-Terma Penggunaan untuk butiran lanjut.

Laporan Etijing Abdul Rahman Documents. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun Taska Tadika Prasekolah Pendidikan Khas.

Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah 6. Maklumat berikut merujuk kepada skema Beberapa syor yang telah dicadangkan dalam Laporan Rahman Talib 5.

Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras.